Monday, March 28, 2011

Συνέντευξη Τύπου της Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων για το έργο του Υπουργείου στα δύο πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια

Συνέντευξη Τύπου της Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων δρος Ερατώς Κοζάκου-Μαρκουλλή για το έργο του Υπουργείου κατά τα δύο πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστόφια
28/05/2010


Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ένα εξαιρετικά πολυσχιδές πεδίο δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Έχει οκτώ Τμήματα, οκτώ τομείς αρμοδιότητας, στα οποία πρόσφατα προστέθηκε το Τμήμα Ελέγχου.

Το Υπουργείο χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς, τον τομέα των έργων και τον τομέα των συγκοινωνιών. Ειδικότερα,
· στον τομέα των έργων δραστηριοποιούνται το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
· στις μεταφορές από ξηρά, θάλασσα και αέρα, αρμόδια είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
· στις επικοινωνίες αρμόδια είναι το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και
· το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Θα παρουσιάσουμε πρώτα τους γενικούς στόχους του Υπουργείου για την τριετία που ακολουθεί. Οι στόχοι αυτοί εκπηγάζουν από το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστόφια, και συμπληρώνονται από το δικό μας όραμα, εμένα και των συνεργατών μου στο Υπουργείο:

Σύγχρονοι Μέθοδοι Εκτέλεσης Δημοσίων – Έγκαιρη Υλοποίησή τους
Ένας τομέας στον οποίο επενδύουμε πολλά μαζί με τα τεχνικά τμήματα του Υπουργείου. Η επίτευξη του στόχου αυτού, σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, και θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση και απάμβλυνση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση αυξάνοντας την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα. Η επίσπευση των δημόσιων κατασκευαστικών έργων και η αύξηση της ανταποδοτικότητας τους προωθούνται μέσα από τις πιο ακόλουθες ενέργειες:
· Απλοποίηση και επίσπευση διαδικασιών που αφορούν την εμπλοκή των διαφόρων κυβερνητικών Υπηρεσιών (έναρξη διαφόρων σταδίων έργου ενωρίτερα, παράλληλη και όχι διαδοχική υλοποίηση των διαφόρων σταδίων κ.ά.).
· Αποτελεσματικότερος συντονισμός και διασύνδεση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας με την εκτέλεση των έργων.
· Αξιοποίηση νέων μεθόδων εκτέλεσης των έργων (Μελέτη – Κατασκευή, Μελέτη – Κατασκευή – Μακροχρόνια Συντήρηση, ενοικιαγορά κ.ά.).
· Εισαγωγή νέων όρων στα συμβόλαια εκτέλεσης που να προνοούν παράλληλη εργασία, διευρυμένα ωράρια κλπ.
· Εισαγωγή του θεσμού της ανταμοιβής (bonus) για την ενωρίτερη συμπλήρωση ενός έργου.

Αναβάθμιση και Καινοτομίες στις Δημόσιες Συγκοινωνίες
Όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει, η 5η Ιουλίου 2010 έχει καθοριστεί ως η Ημέρα των Δημόσιων Συγκοινωνιών. Κατά την ημερομηνία αυτή θα γίνει ένα τεράστιο βήμα. Μπορεί τα αποτελέσματα της προσπάθειας που άρχισε πριν 2 περίπου χρόνια να μην είναι ορατά από την πρώτη ημέρα. Η 5η Ιουλίου θα είναι όμως σημαδιακή γιατί θα είναι η απαρχή ενός καινοτόμου συστήματος, συμβατού με την πλέον σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική, σταδιακά εξελισσόμενου και αναπτυσσόμενου. Αποτελεί βασικό όραμα μας η πλήρης ανάπτυξη του νέου συστήματος και η απαλλαγή της Κύπρου από το θλιβερό προνόμιο να στερείται, σχεδόν πλήρως, ενός ολοκληρωμένου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών. Θα αναφερθώ, επίσης, στη συνέχεια και για άλλες λύσεις δημόσιων συγκοινωνιών που μελετούμε ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Τολμηρές Λύσεις στο Κυκλοφοριακό
Το όραμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών. Είναι όμως ευρύτερο, και στοχεύει σε πιο ανθρώπινες πόλεις.

Εκσυγχρονισμός, Διαφάνεια και Προσβασιμότητα στις Δομές, Λειτουργίες του Υπουργείου
Οραματιζόμαστε ένα Υπουργείο κοντά στον πολίτη, που θα εμπνέει στον πολίτη εμπιστοσύνη.
Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας – Νέες Νομοθεσίες – Διαφώτιση – Αυστηρή Εφαρμογή
Μείζον θέμα για το Υπουργείο, για την κοινωνία ολόκληρη, το οποίο θα αναπτύξουμε εκτενέστερα στη συνέχεια.

Περαιτέρω Προώθηση και Στήριξη Πρωταγωνιστικού Ρόλου Εμπορικής Ναυτιλίας
Όπως ακολούθως θα εξηγήσουμε, ο τομέας της εμπορικής ναυτιλίας είναι ένας τομέας για τον οποίο είμαστε περήφανοι και στον οποίο επενδύουμε πολλά.

Τεχνολογική αναβάθμιση και καινοτομίες στις Επικοινωνίες και Κοινωνία της Πληροφορίας
Θέμα της σύγχρονης κοινωνίας στην οποία ζούμε, συνυφασμένο με την τεχνολογική ανάπτυξη και την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση. Θα το αναπτύξουμε εκτενώς στη συνέχεια.

Ενισχυμένη Προβολή και Προστασία Αρχαιοτήτων
Ένα θέμα για το οποίο έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία.

Περαιτέρω Αναβάθμιση των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Πληρέστερη Επιτήρηση Αγοράς Ηλεκτρομηχανολογικών Προϊόντων
Διασφάλιση Χρηστής Διοίκησης στη Διαχείριση Έργων
Διασφάλιση Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θα αρχίσω με το Τμήμα Δημοσίων Έργων οι δραστηριότητες του οποίου καλύπτουν ως γνωστό το κύριο οδικό δίκτυο της χώρας, τα θαλάσσια και άλλα αναπτυξιακά έργα, και τα δημόσια κτήρια.

Σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες του Τμήματος Δημοσίων Έργων την τελευταία τριετία υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Από 92,6 εκ. ευρώ πραγματική δαπάνη το 2008 σε 126 εκ. ευρώ προβλεπόμενη δαπάνη το 2010 εάν πετύχουμε υλοποίηση του προϋπολογισμού της τάξης του 80%.
Το 2008 υπογράφτηκαν συμβόλαια συνολικής αξίας 86,3 εκ. ευρώ, ενώ το 2009 έργα συνολικής αξίας 178 εκ. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Μέχρι τις 15 Απριλίου 2010 υπογράφτηκαν έργα συνολικής αξίας 31,4 εκ ευρώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σύντμησης του χρόνου ωρίμανσης πολλών έργων. Επίσης, κατά το 2009 αυξήθηκε σημαντικά ο βαθμός υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, και μάλιστα επί μεγαλύτερου ποσού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το 2009 ο βαθμός υλοποίησης έφθασε το 78,2% σε σχέση με 65,8% το 2008 και το 64,3% το 2007. Σε πραγματικά ποσά, συγκρίνοντας τις αναπτυξιακές δαπάνες του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τα έτη 2009 και 2008, υπάρχει αύξηση 35%.

Δεν θα σταθώ στα διάφορα έργα που προωθεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Αναφέρω επιγραμματικά:

Επέκταση/Αναβάθμιση Δικτύου Αυτοκινητοδρόμων
– Έργα υπό κατασκευή
– Κόμβος ΓΣΠ,
– Αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου σε 6 λωρίδες από το ΓΣΠ μέχρι την Αλάμπρα (ένα συμβόλαιο που προωθήθηκε με τη σύγχρονη μέθοδο μελέτη-κατασκευή)
– Έργα υπό μελέτη
– Κόμβος Σταυρού στην είσοδο Λευκωσίας
– Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου
– Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Σαϊττά
– Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου,
Αυτά τα τρία έργα θα αποτελέσουν όταν ολοκληρωθούν σημαντική τόνωση της υπαίθρου μας.
– Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας (ένα ιδιαίτερα μεγαλεπήβολο έργο πνοής για τη μείζονα Λευκωσία)

Βασικές οδικές αρτηρίες πόλεων
– Υπό κατασκευή
• Σύνδεση λιμανιού Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου – (1η φάση)
• Λεωφόρος Αρχαγγέλου Λευκωσία (το πρώτο έργο με λεωφορειολωρίδα)
• Παραλίμνι-Δερύνεια (1ης Απριλίου και Ελευθερίας)
• Παραλιακός δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας (Λιμάνι-Λειβάδια)
• Βόρειος Παρακαμπτήριος Πάφου
• Κύριες Οδικές Αρτηρίες Υπαίθρου
– Υπό κατασκευή
• Κελλάκι-Επταγώνεια
• Καλό Χωριό-Ζωοπηγή κ.ά.
• Δημόσια Κτήρια
– Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα
• Νέα Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
• Αποθήκες Αρχηγείου Αστυνομίας
– Υπό Κατασκευή
• Κτήρια για την Προεδρία της ΕΕ (Συνεδριακό/Φιλοξενία), ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουμε αναλάβει με προϋπολογισμό της τάξης των 20 εκ. ευρώ, το οποίο επίσης προωθείται με τη μέθοδο μελέτη-κατασκευή.
• Ακτινοθεραπευτικό/Ογκολογικό Κέντρο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
• Κρατητήρια στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας
• Νέα κεντρικά γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
• Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας στον Αερολιμένα Λάρνακας
• Κτήρια στον Ερευνητικό σταθμό Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας στο Μενεού
• Κτήριο Λαθρομεταναστών Μενόγειας - Α΄ Φάση

Επισημαίνω, ότι όλα σχεδόν τα εν λόγω έργα προωθούνται με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή, απτή απόδειξη του πλήρους εκσυγχρονισμού του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Σημαντικό επίτευγμα για το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αλλά και για το Υπουργείο ολόκληρο, ήταν φυσικά και η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο σύγχρονων αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, που κατασκευάστηκαν ως συμπράξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα (τα γνωστά PPP-public private partnerships) και τα οποία συμπληρώθηκαν χωρίς ούτε μία ημέρα καθυστέρηση και πρακτικά χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Με παρόμοια μέθοδο βρίσκονται στο στάδιο της προσφοροδότησης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλης, και η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας. Θέλω επί τη ευκαιρία να τονίσω για ακόμη μία φορά ότι αμφότερα τα έργα αποτελούν έργα πρώτης προτεραιότητας για την Κυβέρνηση. Η προώθηση τους δεν αφορά μόνο τους τοπικούς φορείς των δύο πόλεων, αλλά και την Κυβέρνηση. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για υπερπήδηση των όποιων προβλημάτων και καθυστερήσεων έχουν παρουσιαστεί.

Στις δύσκολες ημέρες που περνούμε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και η πλήρης απορρόφηση των ποσών που προορίζονται για την Κύπρο είναι θέμα κεφαλαιώδους σημασίας. Και στο θέμα αυτό το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Το Τμήμα αξιοποιεί στο έπακρον τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και απορροφά μεγάλα ποσά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Πρώτιστος στόχος του Τμήματος Δημοσίων Έργων παραμένει φυσικά η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πολίτες και η γρήγορη, άνετη και ασφαλής διακίνηση στο οδικό δίκτυο. Θα στηρίξουμε το Τμήμα στους στόχους του αυτούς.

Θα στηρίξουμε, επίσης, το Τμήμα στο φιλόδοξο αναπτυξιακό του πρόγραμμα. Η υιοθέτηση των σύγχρονων μεθόδων υλοποίησης έργων αποτελούν εχέγγυο για την επίτευξη των στόχων αυτών. Τόσο για το οδικό δίκτυο μεταξύ των πόλεων και την ύπαιθρο όσο και εντός των πόλεων.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Όπως έχω ήδη αναφέρει, η απάμβλυνση του σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος σε όλες τις πόλεις βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Ήδη ολοκληρώθηκε μία πολύ σημαντική μελέτη για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας για τη Λευκωσία, και τα συμπεράσματα της (αυτό πιστεύω συμβαίνει για πρώτη φορά) τυγχάνουν πλήρους αξιοποίησης τόσο για τον καθορισμό των δρομολογίων των νέων συμβάσεων που υπογράφτηκαν όσο και για τον στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων δράσεων.

Μελέτες εκπονούνται πολλές. Στόχος είναι να τις αξιοποιήσουμε όλες και να καταστήσουμε τις πόλεις μας ανθρώπινες.

Θέλω να σταθώ εδώ σε μία φιλόδοξη μελέτη που έχει ήδη δρομολογηθεί. Μία μελέτη που θα καταδείξει τη σκοπιμότητα ή μη της κατασκευής μέσου σταθερής τροχιάς (δηλαδή τρένου) μεταξύ της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας. Αυτό πιστεύω είναι μία απόδειξη ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο γενικότερα τολμούν σε λύσεις καινοτόμες.

Στόχος μας παραμένει φυσικά η ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών με τη χρήση κάθε προσφερόμενης σύγχρονης δράσης και εφαρμογής.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η δραστική μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών δυστυχημάτων συνιστά ένα άλλο πυλώνα προτεραιότητας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Προς τούτο έχει προχωρήσει η στελέχωση, αναβάθμιση και καθορισμός των όρων εντολής και σχεδίων δράσης της Μονάδας Στήριξης του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Έχει γίνει διπλασιασμός κονδυλίων για διαφώτιση και υπερωριακή αστυνόμευση των δρόμων και προωθείται, παρά τις νομικές δυσχέρειες που έχουν στο μεταξύ προκύψει, η επαναφορά και πλήρης εφαρμογή συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ευρεία κλίμακα.

Οι δράσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών βασίζονται στην αρχή της συνεχούς και αδιάλειπτης εντατικοποίησης της καταπολέμησης της οδικής βίας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Έχει κηρυχθεί «Κοινωνική Συμμαχία» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, με επίκεντρο των προσπαθειών της ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Κερδήθηκε ο πόλεμος; Όχι. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε, όμως, τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο. Τα οδικά δυστυχήματα είναι αποτρέψιμα .

Ήδη το 2009 είχαμε 11 νεκρούς λιγότερους από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή μείωση 13,4%. Ο αριθμός των 71 νεκρών είναι ο μικρότερος αριθμός τα τελευταία 33 χρόνια. Όμως, οι 71 νεκροί που είχαμε είναι αριθμός αβάσταχτα μεγάλος για τη μικρή Κύπρο

Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2005 – 2010 έθεσε ως στόχο τη μείωση των θυμάτων κατά 50% μέχρι το 2010. Το πιθανότερο, δυστυχώς, είναι ότι δεν θα πετύχουμε το στόχο αυτό μέχρι το 2010. Όμως, θα τον πετύχουμε έστω και με καθυστέρηση. Θα τον πετύχουμε γιατί δεν έχουμε περιθώρια, δεν έχουμε δικαίωμα να μην τον πετύχουμε. Το οφείλουμε στις ζωές των συνανθρώπων μας που χάθηκαν και χάνονται καθημερινά, άδικα, στους δρόμους.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Η αρχή της προσβασιμότητας αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και τα Τμήματά του. Στόχος μας είναι η ανεμπόδιστη και ασφαλής διακίνηση όλων των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα.

Το Υπουργείο διαθέτει εξειδικευμένη Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας. Το Γραφείο Σχεδιασμού ΑμεΑ είναι η Υπηρεσία που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα διακίνησης και εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Στα 8 χρόνια της λειτουργίας του το Γραφείο ΑμεΑ έχει δημιουργήσει έναν ιστό ενημέρωσης και παρέμβασης για θέματα αναπηρίας. Σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του κράτους, η υπεύθυνη αρχιτέκτονας:
• Συντονίζει Επιτροπές για επίλυση θεμάτων διακίνησης ΑμεΑ
• Είναι παρούσα σε Επιτροπές άλλων Τμημάτων του κράτους ή των Τοπικών Αρχών
• Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ώστε να προωθείται και να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα
Η επαφή, η ενημέρωση και η συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία είναι συνεχής και το Γραφείο Σχεδιασμού αποτελεί ουσιαστικά ένα σημείο αναφοράς για θέματα προσβασιμότητας.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών αποτελεί το δεύτερο καθαρά τεχνικό Τμήμα του Υπουργείου, μαζί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το έργο του είναι επίσης πολύ σημαντικό. Θα σταθώ, κυρίως, στο ρόλο του στην αναβάθμιση της αγοράς με αποκλεισμό ηλεκτρολογικών προϊόντων, συσκευών αερολυμάτων και συσκευών υγραερίου που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το 2007, το 2009 τριπλασιάστηκαν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν για την επιτήρηση της αγοράς.

Σημαντικός είναι ο ρόλος του Τμήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με την υιοθέτηση και εφαρμογή νέου προτύπου για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην αναβάθμιση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας με τη ρύθμιση του επαγγέλματος τεχνιτών οχημάτων, την έγκριση των συνεργείων εγκατάστασης του κόφτη ταχύτητας σε φορτηγά, και την έγκριση των συνεργείων εγκατάστασης και βαθμονόμησης ταχογράφων.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στη χρηστή διοίκηση και στη διαφάνεια των διαδικασιών εκτέλεσης έργων, ως απαραίτητο συστατικό της κυβερνητικής πολιτικής και διακηρυγμένης δέσμευσης. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίστηκαν οι Υπηρεσίες και διαδικασίες ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προωθήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κώδικας δεοντολογίας στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Παράλληλα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει προωθήσει μεγάλο αριθμό πειθαρχικών, διοικητικών ακόμη και ποινικών ερευνών, κάθε φορά που υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχε οποιαδήποτε παρατυπία σε θέματα προσφορών ή άλλων θεμάτων διαχείρισης δημοσίου χρήματος.

Θέλω να δώσω, με την ευκαιρία, ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πιστεύω ότι ως επί το πλείστον οι Λειτουργοί του Υπουργείου και των Τμημάτων του εργάζονται με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Στις όποιες εξαιρέσεις υπάρξουν, το Υπουργείο θα είναι αμείλικτο. Σε θέματα σήψης και διαφθοράς δεν χωρούν και δεν θα υπάρξουν συμβιβασμοί.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών έχει σήμερα για τον τόπο μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ως εκ τούτου, η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών συνιστά πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης και προβλέπεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα καθολικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Ένα τέτοιο σύστημα θα λύσει τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στις αστικές περιοχές, αλλά και θα στηρίξει αποφασιστικά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, μετά από επίπονη εργασία ενός και πλέον χρόνου, έχει ήδη πετύχει το πρώτο και καθοριστικότερο βήμα στην σοβαρή αυτή τομή . Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 υπογράφτηκαν 6 συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων επιβατικών μεταφορών (μία για κάθε επαρχία και μία διαστική). Με τις συμβάσεις αυτές, η Δημοκρατία αναθέτει σε οικονομικούς φορείς το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες, κάτω από αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τα κόμιστρα, τα δρομολόγια, τη συχνότητα των διαδρομών, τις προδιαγραφές των λεωφορείων, το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών κ.ά. Είναι η πρώτη φορά που υπογράφονται στην Κύπρο τέτοιες συμβάσεις, που ακολουθούν πλήρως την ευρωπαϊκή πρακτική σε θέματα δημόσιων επιβατικών μεταφορών. Το παλαιό σύστημα της επιχορήγησης των ζημιών των 200 και πλέον τοπικών λεωφορειούχων αντικαθίσταται από ένα νέο σύγχρονο σύστημα που αξιοποιεί πλήρως τις οικονομίες κλίμακας και βασίζεται στη λογική της παροχής κινήτρων για βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στόχος είναι όπως το νέο σύστημα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του προσεχούς Ιουλίου και, συγκεκριμένα, στις 5 Ιουλίου 2010.

Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στις αντιδράσεις που υπάρχουν από λεωφορειούχους που αυτοβούλως αποφάσισαν να μην ενταχθούν στο νέο σύστημα. Τονίζω κατ’ αρχάς ότι οι πόρτες παραμένουν ανοικτές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 και τους προσκαλώ όλους να αξιοποιήσουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται και να ενταχθούν στο σύστημα. Όποιος δεν επιθυμεί να ενταχθεί θα αποζημιωθεί με δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Αυτό λέει ο Νόμος, αυτό θα πράξουμε. Δεν επιθυμούμε να θυματοποιηθεί ο οποιοσδήποτε και θα είμαστε απόλυτα ανθρώπινοι προς κάθε οικογενειάρχη που θα αναγκαστεί να αλλάξει επάγγελμα μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν πως όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, δεν χωρά επιπόλαιη και μη συνετή διαχείρισή του. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να καλύψουμε προσωπικά δάνεια ή χρέη που συνήψε οποιοσδήποτε για κάλυψη προσωπικών του αναγκών. Έχουμε ετοιμάσει μία φόρμουλα, με διαφάνεια και πλήρη τεκμηρίωση. Αναμένουμε τα σχόλια όλων των ενδιαφερομένων στα πλαίσια της διαβούλευσης που ήδη άρχισε και που συνεχίζεται εντατικά σε ολοήμερες συναντήσεις.

Θέλω με την ευκαιρία να στείλω και ένα άλλο μήνυμα. Όποιος ανέντακτος λεωφορειούχος προσπαθεί να ενταχθεί και συναντά σκληρούς και άδικους όρους από τους έξι αναδόχους, θα πρέπει να μας ενημερώσει επίσημα. Θα πατάξουμε φαινόμενα αλαζονείας απ’ όπου και αν προέρχονται.

Οι δραστηριότητες του Τμήματος επεκτείνονται, φυσικά, και σε άλλους τομείς. Αναφέρω τρεις βασικούς άξονες δράσης:

· Την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στις μεταφορές,
· Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις μεταφορές και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Βασικός μας στόχος η ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων οδικών μεταφορών. Εάν πετύχουμε το στόχο, αυτό θα έχουμε πάρει τη χώρα μας πολλά βήματα μπροστά.

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ένα Τμήμα για το οποίο πραγματικά δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι. Για ένα κράτος του μεγέθους της Κύπρου αποτελεί πραγματικά άθλο το γεγονός ότι η κυπριακή σημαία κυματίζει σήμερα σε πέραν των 1.000 ποντοπόρων πλοίων, και η Κύπρος κατέχει την 3η θέση στην ΕΕ και την 10η στον κόσμο, ενώ κατέχει τα σκήπτρα ως κέντρο διαχείρισης πλοίων τρίτων χωρών στην Ευρώπη.

Πολλά τα επιτεύγματα της τελευταίας διετίας. Θα απαριθμήσω τα σημαντικότερα:
• Έγκριση νέου φορολογικού πλαισίου από την ΕΕ το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας και αναμένεται να προσελκύσει νέες ναυτιλιακές εταιρείες για εγκατάσταση στην Κύπρο.
• Επανεκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), καταλαμβάνοντας τη 2η θέση.
• Αφαίρεση της κυπριακής σημαίας από τη Λίστα Προτεραιότητας Ελέγχου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.
• Ολοκλήρωση εγκατάστασης συστημάτων VTMIS για την επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας
• Υποβολή διπλωματικών παραστάσεων και συνεχής ενημέρωση της ΕΕ και του ΔΝΟ με στόχο την άρση των τουρκικών περιοριστικών μέτρων έναντι της κυπριακής ναυτιλίας.

Σημαντικοί είναι και οι περαιτέρω στόχοι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας:
• Η υλοποίηση και προβολή του νέου φορολογικού πλαισίου με στόχο την προσέλκυση νέων ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο.
• Η συνεχής διαμόρφωση κινήτρων συμβατών με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας.
• Η διατήρηση και ενίσχυση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος στη διεθνή ναυτιλία.
• Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για άρση των τουρκικών περιοριστικών μέτρων έναντι της κυπριακής ναυτιλίας.
• Η διατήρηση της κυπριακής σημαίας στις Λευκές Λίστες των Μνημονίων Συνεννόησης των Παρισίων και του Τόκυο.
• Η συμπερίληψη της κυπριακής σημαίας στο πρόγραμμα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής ‘Quality Ship 21’.
• Η τακτική θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ένα θέμα για το οποίο θα καταβάλω προσωπικά έντονες προσπάθειες.
• Βελτίωση της ασφάλειας στη διακίνηση/κυκλοφορία των ακτοπλοϊκών επιβατηγών και των μικρών σκαφών αναψυχής στα κυπριακά ύδατα.
• Στάθμευση στην Κύπρο ειδικού πλοίου για καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο, με χρηματοδότηση από την ΕΕ κ.ά.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας θεωρείται από την Κυβέρνηση ως πολύ ζωτικός. Όχι μόνο αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους μας λόγω της σημασίας του στον τουρισμό, αλλά είναι από τους λίγους τομείς όπου η Κύπρος, ως η μόνη χώρα μέλος της ΕΕ στην περιοχή, μπορεί να αναπτύξει ένα ουσιαστικό περιφερειακό ρόλο . Επιπρόσθετα, ο τομέας αυτός έχει και πολιτικές προεκτάσεις λόγω της γνωστής στάσης της Τουρκίας και των παρεμβάσεων του παράνομου κέντρου ελέγχου της Τύμπου.

Σε όλες τις χώρες υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης και εκπλήρωσης θεσμικών αναγκών όσον αφορά την πολιτική αεροπορία. Στην περίπτωση της Κύπρου, δυστυχώς, η ικανοποίηση των θεσμικών απαιτήσεων και οι αναγκαίες βελτιώσεις γίνονται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι θα μπορούσε να ήταν. Στόχος μου είναι να εργαστώ στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης, η προετοιμασία του οποίου έχει ήδη αρχίσει. Αυτό θα κινείται προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατό πιο σύντομης επίλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων και του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού στο πλαίσιο της θεσμικής αναδιάρθρωσης του τομέα.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι ένα Τμήμα με όντως αρκετές ιδιαιτερότητες. Βασικός πυλώνας του οι Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για τις οποίες μπορούν να αναφερθούν πολλά.

– Συμμετοχή στο πρόγραμμα BLUE MED σε συνεργασία με την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. Την προεδρία από σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει η Κύπρος. Επιδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
– Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεργασίας EMAC στο οποίο συμμετέχουν η Αίγυπτος, ο Λίβανος , η Ιορδανία, η Συρία, καθώς και ο ICAO, το EUROCONTROL, η AACO και η IFATCA.
– Λειτούργησε στον Πύργο Ελέγχου Λάρνακας ξεχωριστός τομέας έλεγχου αεροσκαφών για εξυπηρέτηση του νέου χώρου ελιγμών του αεροδρομίου.
– Οι Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών έτυχαν της Πιστοποίησης ISO 9001:2008 από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.
– Τον Νοέμβριο του 2008 οι Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας αξιολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ασφάλεια (ESP –European Safety Program) με εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων και ο Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων, επίσης, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά την τελευταία διετία.

Το ίδιο ισχύει για την Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Εποπτική Αρχή.

Όραμά μας παραμένει, φυσικά, η αναβάθμιση της ασφάλειας των πτήσεων και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και, γενικά, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας προχωρά με σταθερό και αποφασιστικό ρυθμό σε αναβάθμιση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε θέματα ασφάλειας πτήσεων. Η λειτουργία των δύο υπερσύγχρονων αερολιμένων αποτελεί πολύ θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Προχωρούμε, επίσης, στην αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τίποτε όμως που αφορά θέματα αεροπορίας δεν είναι απλό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την επίλυση μιας σειράς από δύσκολα και περίπλοκα προβλήματα.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η διετία 2008-2009 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ορόσημο στην κοινωνία της πληροφορίας. Προωθήθηκαν και τέθηκαν οι βάσεις για την ψηφιακή τηλεόραση, για την ευρυζωνική κάλυψη της υπαίθρου και για τις ασύρματες προσβάσεις που θα κλείσουν αποφασιστικά το ψηφιακό χάσμα των αστικών και αγροτικών περιοχών και θα καταστήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση ένα ευρύτατα προσφερόμενο κοινωνικό αγαθό.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για τις ραδιοεπικοινωνίες, για την Κοινωνία της Πληροφορίας, τις ηλεκτρονικές υπογραφές και, πρόσφατα, με το διάστημα, όσο κι εάν η μικρή Κύπρος δεν θα μπορούσε λόγω μεγέθους να διαδραματίσει πολύ σπουδαίο ρόλο στον τομέα αυτό.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένα σχετικά καινούργιο πεδίο, ιδιαίτερα όμως σημαντικό για τον σύγχρονο πολίτη. Η στρατηγική μας στον τομέα αυτό είναι πολυεπίπεδη και αφορά κυρίως:

• την υποδομή σε αγροτικές περιοχές (δορυφορικό Internet εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών)
• τη χρήση Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση
• την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών (η-διακυβέρνηση, το γνωστό e-government, η-μάθηση, η-υγεία κ.ά)
• τη δημιουργία μιας κοινωνίας και οικονομίας με χρήση διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων ανοικτό για όλους κ.ά

Θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της ευρυζωνικής κάλυψης της υπαίθρου. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου, το Υπουργείο Συγκοινωνιών προχωρεί στην ευρυζωνική κάλυψη των 153 κοινοτήτων οι οποίες, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω απόστασης, για κάποιους λόγους δεν είχαν ευρυζωνική κάλυψη.

Το πρώτο βήμα ευρυζωνικής κάλυψης προωθήθηκε μέσω της δυνατότητας που παρέχει το συμβόλαιο με την Hellas Sat, στο οποίο υπάρχει η πρόνοια παροχής υπηρεσιών ως αντιπαροχή με στόχο να καλυφθούν διαδικτυακά 120 κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα μας προχωρεί με πρακτικά και ουσιαστικά βήματα προς την κοινωνία της πληροφορίας.

Το δεύτερο και ουσιαστικότερο βήμα είναι η προώθηση, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, της εγκατάστασης υποδομής με καλώδια οπτικών ινών σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Μέσα από ένα 3-ετές πρόγραμμα και με ένα προϋπολογισμό πέραν των €11 εκ., η Κύπρος θα μπορέσει να κλείσει ουσιαστικά το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών περιοχών και της υπαίθρου και να καταστεί πρωτοπόρα στον τομέα αυτό.

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί εθνικό πλούτο τον οποίο οφείλουμε να διαχειριζόμαστε με σύνεση. Ο πλούτος αυτός πρέπει υποχρεωτικά να κατανέμεται σε διάφορες χρήσεις, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η πληροφόρηση που παρέχουν τα ΜΜΕ, η ναυτιλία και αεροναυσιπλοϊα, οι δορυφορικές επικοινωνίες κ.ά.

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι σημαντικός παράγοντας για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αναλάβαμε την αρμοδιότητα αυτή σχετικά πρόσφατα και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για ταχεία παραγωγή απτών αποτελεσμάτων.

Το θέμα του διαστήματος είναι εντελώς καινούργιος τομέας, με πολλαπλές όμως εφαρμογές στις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τη μετεωρολογία, τη ναυσιπλοΐα αεροναυσιπλοΐα κ.ά. Δεν θα πτοηθούμε από το μικρό μέγεθος της χώρας μας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα στον τομέα αυτό.

ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι πρακτικά το μόνο «εμπορικό» Τμήμα του Υπουργείου, υπό την έννοια ότι δραστηριοποιείται στην αγορά και παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες επί πληρωμή, περίπου όπως θα παρείχε μία ιδιωτική εταιρεία.

Η δραστηριότητα του Τμήματος είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει τη συνεχή προώθηση νέων και αναβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σημειώνω την έκδοση και ευρεία κυκλοφορία του «Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη».
Βασικό επίτευγμα του Τμήματος είναι η βελτίωση του Δείκτη Ποιότητας Παράδοσης Αλληλογραφίας από 68,3% το 2007 σε 86,4% το 2009.

Από τις νέες υπηρεσίες επισημαίνω ιδιαίτερα την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων.
Βασικό όραμα του Τμήματος είναι να καταστούν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ένας σύγχρονος και ευέλικτος οργανισμός με οικονομική και διοικητική αυτονομία.

Αυτό μπορεί να γίνει με την προώθηση της μετατροπής των Κυπριακών Ταχυδρομείων σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Το θέμα αυτό είναι δύσκολο γιατί άπτεται ευαίσθητων συνδικαλιστικών πτυχών στις οποίες θα ενδιατρίψουμε με προσοχή, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Θέλω να σταθώ λίγο στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Το Τμήμα αυτό μπορεί να μοιάζει κάπως ξένο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και, πολλές φορές, έγινε λόγος για μεταφορά του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω κατηγορηματικά είναι ότι όσο το Τμήμα αυτό παραμένει στο Υπουργείο, για εμάς θα θεωρείται ένα εκ των πλέον σημαντικών Τμημάτων, γιατί άπτεται της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας.

Οι ανασκαφές και οι επισκοπήσεις στις οποίες προβαίνει το Τμήμα, η επέκταση και κατασκευή νέων μουσείων, και γενικότερα η συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων είναι για εμάς θέματα πρώτιστης προτεραιότητας.

Στόχος μας είναι η συνέχιση του ανασκαφικού έργου, η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προστασία των αρχαίων μνημείων από την αυξανόμενη οικοδομική ανάπτυξη και η εντατικοποίηση των προσπαθειών για καλύτερη προβολή των αρχαίων μνημείων και των αρχαιοτήτων κ.ά.
Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το 2012 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ενώπιον της η Κυπριακή Κυβέρνηση και η Δημόσια Υπηρεσία στο σύνολό της. Ως πρόκληση και ευκαιρία, αλλά και ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας αντιμετωπίζεται το όλο εγχείρημα από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Για το λόγο αυτό έχουμε εδώ και ένα περίπου χρόνο ξεκινήσει τις προετοιμασίες ευαισθητοποιώντας τους Λειτουργούς του Υπουργείου και των Τμημάτων, δημιουργώντας Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Υπουργείο και ορίζοντας σημεία επαφής με τα Τμήματα. Παράλληλα, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις σε επίπεδο συντονιστών με τα άλλα δύο κράτη μέλη του τρίο για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μέσα στα πλαίσια διαμόρφωσης του 18μηνου Προγράμματος.

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του Υπουργείου ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ δρομολογούνται διάφορες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια ενίσχυσης της εκπροσώπησής μας στις Βρυξέλλες ενώ προγραμματίζεται εκπαίδευση των Λειτουργών που θα εμπλακούν στο όλο εγχείρημα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των κοινοτικών δράσεων για τις οποίες θα διαμορφώσουμε εθνική πολιτική, καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης και καταγραφής προτεραιοτήτων. Δρομολογείται, επίσης, η ενημέρωση τόσο του Εθνικού Κοινοβουλίου όσο και των οργανωμένων φορέων του ιδιωτικού τομέα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις με την Πολωνία και τη Δανία, καθώς και με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους σε πρώτο στάδιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γραμματεία του Συμβουλίου, ενώ όσο πλησιάζει η Προεδρία με το Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τις θεματικές προτεραιότητες που θα τεθούν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως γνωστό οι αρμοδιότητες του Υπουργείου καλύπτουν σημαντικούς τομείς με διεθνή χαρακτήρα, αλλά και με σημαντική πολιτικοοικονομική και κοινωνική διάσταση. Συγκεκριμένα, η εμπορική ναυτιλία, η πολιτική αεροπορία αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελούν θέματα υψίστης σημασίας για την ΕΕ και, συνεπώς, προσπάθεια μας είναι να αναδείξουμε εθνικές προτεραιότητες στους εν λόγω τομείς που θα ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Προτεραιότητες που θα αναδεικνύουν στο μέτρο του δυνατού τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου στους εν λόγω τομείς ή που θα εδραιώνουν την Κύπρο σε χρηματοδοτικά προγράμματα είναι ανάμεσα στις βασικές μας επιδιώξεις.

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι το εξάμηνο που η Κύπρος θα προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος θα βρίσκεται στο επίκεντρο ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο, συνεπώς η συγκυρία της Κυπριακής Προεδρίας αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προβληθεί η πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και οι αρχαιότητές μας.

Σημαντική πτυχή της Προεδρίας είναι και η φιλοξενία στη Κύπρο των άτυπων Συμβουλίων Υπουργών και των διαφόρων άλλων υψηλού επιπέδου συναντήσεων. Για την εν λόγω πτυχή, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων συντονίζει τις προσπάθειες για πλήρη ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου (και μέρος του “Φιλοξενία”) όπου αναμένεται να φιλοξενηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των συναντήσεων ενώ στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει ανατεθεί η όλη προσπάθεια συντονισμού της μεταφοράς των επισήμων, των υψηλών προσκεκλημένων και των εκατοντάδων εκπροσώπων των κρατών μελών που αναμένεται να επισκεφθούν την Κύπρο κατά την εξάμηνη περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας.

Νέες τεχνολογίες: Εφαρμογές αξιοποίησης του διαδικτύου
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συνέχισε την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών σε ό,τι αφορά τη διαδικτυακή εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος διακυβέρνησης.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά την επιτυχή εφαρμογή μιας σειράς τέτοιων καινοτομιών, με γνωστότερη την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, έχει επεκτείνει τη διαδικτυακή εξυπηρέτηση εισάγοντας τη διαδικτυακή αγορά δικαιώματος επιλογής αριθμού αυτοκινήτου, τη διαδικτυακή κράτηση ημερομηνίας για πρακτική εξέταση για απόκτηση άδειας οδηγού και τη διαδικτυακή εγγραφή οχημάτων.

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει πλέον στους αποστολείς, μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας (track and trace), τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εντοπίζουν μέσω του διαδικτύου τα συστημένα αντικείμενα μέχρι αυτά να παραδοθούν.

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει επίσης στους πολίτες την ευχέρεια ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.

Ενημέρωση πολιτών για τα δικαιώματά τους και για θέματα αγοράς
Η Κυβέρνηση θεωρεί πολύ σημαντική την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και προς τούτο υπάρχει ρητή αναφορά στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ετοιμάσει Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη αναφορικά με:

· τα δικαιώματά του ως επιβάτη αεροπορικών μεταφορών,
· τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Παράλληλα έχει ετοιμαστεί και διανεμηθεί τρίπτυχο για την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την επιτήρηση της αγοράς για ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής τάσης και ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την ασφαλή οικιακή χρήση υγραερίου.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συνεισφέρει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στην αξιοποίηση των κονδυλίων που παρέχονται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, και η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι δέκτες τέτοιας χρηματοδότησης. Παράλληλα, στο Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει ανατεθεί ο ρόλος του Ενδιάμεσου Φορέα για όλα τα μεγάλα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ακόμη και για αυτά που προωθούνται από άλλα Υπουργεία.

No comments: